สถาบันสอนดนตรีหลักสูตร ALFRED (U.S.A.) และ TRINITY College London โดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์
สอบวัดมาตรฐานระดับสากล พร้อมใบประกาศรับรองความสามารถจาก TRINITY College London

Holls studio academy

🎀 การแสดงคอนเสิร์ตผลงานนักเรียน 🎀
✨HOLLS STUDIO ACADEMY CONCERT#1 2020✨
🎈น้องๆได้รับประสบการณ์นอกห้องเรียนบนเวทีจริง
เพื่อนำไปพัฒนาการเล่นดนตรีให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น 👏

IMG_7062_edited.jpg

เรียนดนตรี

ร้องเพลง ไวโอลิน เครื่องเป่า กีตาร์
เบส กลอง เปียโน คีย์บอร์ด อูคูเลเล่
รวมวง ติวเข้ามหาลัย

🥁 น้องบอลเรียนกลองวันนี้ฝึกตีเพลงที่เดิม

🎼เรียนแบบตัวต่อตัว🎊

สอนทฤษฎีควบคู่กับเพลงที่นักเรียนชอบ
เพื่อใช้ในการแสดงบนเวทีและประกวดแข่งขัน

IMG_7149.jpg


น้องภู เตรียมสอบเข้า มศว ระดับ ม.1
ฝึกเพลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่ง ใช้เวลาเรียน 1 เดือน

มาตรการป้องกันโควิด 19
50485.jpg
50484.jpg
50487.jpg
50486.jpg

สอบประเมินผล

โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ

การสอบมี 8 ระดับชั้น  พร้อมรับใบ Certificate

เรียนรวมวงและติวประกวด 

การแสดงผลงานนักเรียน Holls Studio Academy Concert 2020

Screen Shot 2562-08-28 at 11.36.16.pngหนังสือเรียน

บรรยากาศการเรียนการสอน

บุคลากร

IMG_20200221_122335.jpg
IMG_20200221_122216.jpg
IMG_20200221_122111.jpg
IMG_20200221_122152.jpg

รับสมัครนักเรียน
🎀 อายุ 5 ปี ขึ้นไป เรียนวัน - เวลาเดียวกันทุกสัปดาห์
 
🏫 กิจกรรมทุกๆ 4 เดือน
การแสดงบนเวที
อัดเสียง COVER เพลง
สอบวัดมาตรฐานระดับสากล


🎀 เรียนดนตรีแบบเดี่ยว
เดือนละ 1,800 บาท 
เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง / ครั้งละ 1 ชม จำนวน 4 ครั้ง

  **โปรโมชั่น 3 เดือน 4,500 บาท **
เรียน 12 ครั้ง (ลดจาก 5,400 บาท)

🎀 เรียนดนตรีแบบคู่ 
คนละ เดือนละ 1500 บาท
เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง / ครั้งละ 1 ชม จำนวน 4 ครั้ง

 **โปรโมชั่น 3 เดือน คนละ 4,000 บาท **
เรียน 12 ครั้ง (ลดจาก 4500 บาท)

 

✌️การลาเรียน✌️

คอร์สเรียน 4 ครั้ง
ลาล่วงหน้า 2 วันไม่หักเวลาเรียนได้ 2 ครั้ง


คอร์สเรียน 12 ครั้ง 
ลาล่วงหน้า 2 วันไม่หักเวลาเรียนได้ 6 ครั้ง