สถาบันสอนดนตรีหลักสูตร ALFRED (U.S.A.) และ TRINITY College London โดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์
สอบวัดมาตรฐานระดับสากล พร้อมใบประกาศรับรองความสามารถจาก TRINITY College London

Holls studio academy


🎈กิจกรรมอัดเสียงรวมวง เป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการแสดงดนตรีที่ต้องการความเชี่ยวชาญสูง แน้นความแม่นยำของระดับเสียงและจังหวะอย่างละเอียด 👏

กิจกรรมอัดเสียงรวมวง 

🎀 การแสดงคอนเสิร์ตผลงานนักเรียน 🎀
✨HOLLS STUDIO ACADEMY CONCERT#1 2020✨
🎈น้องๆได้รับประสบการณ์นอกห้องเรียนบนเวทีจริง
เพื่อนำไปพัฒนาการเล่นดนตรีให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น 👏

IMG_7062_edited.jpg

เรียนดนตรี

ร้องเพลง ไวโอลิน เครื่องเป่า กีตาร์
เบส กลอง เปียโน คีย์บอร์ด อูคูเลเล่
รวมวง ติวเข้ามหาลัย

🥁 น้องบอลเรียนกลองวันนี้ฝึกตีเพลงที่เดิม

🎼เรียนแบบตัวต่อตัว🎊

สอนทฤษฎีควบคู่กับเพลงที่นักเรียนชอบ
เพื่อใช้ในการแสดงบนเวทีและประกวดแข่งขัน

IMG_7149.jpg


น้องภู เตรียมสอบเข้า มศว ระดับ ม.1
ฝึกเพลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่ง ใช้เวลาเรียน 1 เดือน

มาตรการป้องกันโควิด 19
50485.jpg
50484.jpg
50487.jpg
50486.jpg

สอบประเมินผล

โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ

การสอบมี 8 ระดับชั้น  พร้อมรับใบ Certificate

เรียนรวมวงและติวประกวด 

การแสดงผลงานนักเรียน Holls Studio Academy Concert 2020