สถาบันสอนดนตรีหลักสูตร ALFRED (U.S.A.) และ TRINITY College London โดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์
สอบวัดมาตรฐานระดับสากล พร้อมใบประกาศรับรองความสามารถจาก TRINITY College London

Holls studio academy

🎀 การแสดงคอนเสิร์ตผลงานนักเรียน 🎀
✨HOLLS STUDIO ACADEMY CONCERT#1 2020✨
🎈น้องๆได้รับประสบการณ์นอกห้องเรียนบนเวทีจริง
เพื่อนำไปพัฒนาการเล่นดนตรีให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น 👏


เรียนดนตรี

ร้องเพลง ไวโอลิน เครื่องเป่า กีตาร์
เบส กลอง เปียโน คีย์บอร์ด อูคูเลเล่
รวมวง ติวเข้ามหาลัย

🥁 น้องบอลเรียนกลองวันนี้ฝึกตีเพลงที่เดิม

🎼เรียนแบบตัวต่อตัว🎊

สอนทฤษฎีควบคู่กับเพลงที่นักเรียนชอบ
เพื่อใช้ในการแสดงบนเวทีและประกวดแข่งขัน


น้องภู เตรียมสอบเข้า มศว ระดับ ม.1
ฝึกเพลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่ง ใช้เวลาเรียน 1 เดือน

สอบประเมินผล

โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ

การสอบมี 9 ระดับชั้น  พร้อมรับใบ Certificate

เรียนรวมวงและติวประกวด 

การแสดงผลงานนักเรียน Holls Studio Academy Concert 2020
หนังสือเรียน

บรรยากาศการเรียนการสอน

น้องเบญเรียนร้องเพลงซ่อนกลิ่น

บุคลากร


รับสมัครนักเรียน

อายุ 5 ปี ขึ้นไป เรียนวัน - เวลาเดียวกันทุกสัปดาห์


เรียนดนตรี เดือนละ 1,800 บาท 
เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง / ครั้งละ 1 ชม จำนวน 4 ครั้ง
 

**โปรโมชั่น 3 เดือน 4,500 บาท **
เรียน 12 ครั้ง (ลดจาก 5,400 บาท)
 

✌️การลาเรียน✌️

คอร์สเรียน 4 ครั้ง
ลาล่วงหน้า 2 วันไม่หักเวลาเรียนได้ 2 ครั้ง


คอร์สเรียน 12 ครั้ง 
ลาล่วงหน้า 2 วันไม่หักเวลาเรียนได้  5 ครั้ง

© 2016 by Holls Studio. E-mail:hollsstudio@gmail.com |  Tel: 086-660-0167